Dit is het Privacy Statement van BlueDutch. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. BlueDutch voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemeen Verordening Persoonsgegevens).


BlueDutch opgericht in 2012 is een digitale dienstverlener met verschillende klanten in verschillende branches. Het doel van BlueDutch is om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Naast het detacheren van opgeleide IT-specialisten heeft BlueDutch een afdeling Managed Services, Consulting en een Interim Management afdeling.

Onze 3 kerncompetenties, betrokken, betrouwbaar en daadkrachtig, zijn onze kerncompetenties en geven in het kort aan waar wij voor staan, waarin wij geloven en wat wij als BlueDutch willen uitstralen.

Het privacy statement van BlueDutch is onderverdeeld in het eerste gedeelte voor zzp’ers (freelancers) en het tweede gedeelte voor werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers en (toe-)leveranciers.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Om diensten aan je te kunnen leveren en onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van jou nodig. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld, alleen de directie en de medewerkers van BlueDutch die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie hebben inzicht in jouw gegevens. Wanneer je geen informatie over de producten van BlueDutch wenst te ontvangen, dien je dit kenbaar te maken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BlueDutch verwerkt persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. Je kan deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals jouw werkgever of een andere partij waarmee jij een zakelijke relatie hebt. Zelf verzamelen wij ook gegevens uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld LinkedIn.

In het geval van opname in ons bestand wordt altijd om toestemming gevraagd. Het gaat dan om één of meerdere van de volgende persoonsgegevens: Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):

- voor- en achternaam;
- adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media contactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
- geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
- nationaliteit, ID bewijs;
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
- referenties en getuigschriften; overige gegevens die jij aan ons verstrekt.


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN).


Download volledige privacy statement (pdf)