Onze maatschappelijke betrokkenheid

Wij geloven dat betrokkenheid, betrouwbaar en daadkracht voorwaarden zijn voor gezonde partnerschappen met hoog rendement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De drie P’s van People, Planet en Profit zitten verankerd in onze kernwaarden en maken deel uit van onze langetermijnstrategie. Dit gaat bij ons twee kanten op: naar klanten en naar IT-specialisten. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben we een MVO-manifest opgesteld en dat onderdeel gemaakt van ons beleid. Dit is wat wij beloven:

1. Onze mensen staan centraal, zij zijn het visitekaartje van het bedrijf.
2. We willen onze mensen blij, gemotiveerd en productief laten zijn. Daarom zorgen we voor
goede arbeidsomstandigheden, betrokkenheid en een gezonde balans tussen werk en
privé.
3. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen en belonen hen
op gepaste wijze. Door oog voor hun kwaliteiten te hebben en hen hierin zoveel mogelijk
tegemoet te komen, kunnen zij blijven doen waar ze goed in zijn.
4. We staan open voor nieuwe ideeën van medewerkers om onze bedrijfsvoering op het
gebied van MVO te verbeteren.
5. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en
leeftijd.
6. We willen een breder maatschappelijk draagvlak creëren door het opbouwen van een
goede verstandhouding met onze stakeholders. Onder meer door afspraken na te
komen en rekening te houden met elkaars belangen.
7. We letten op eerlijke handel, dierenwelzijn en fairtrade.
8. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten
die bij productie en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken
met onze leveranciers en klanten.
9. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van producten en diensten.

MVO is een groeiend proces en wij zijn ons ervan bewust dat we hierin nog stappen kunnen zetten. Daarom zullen wij onze processen hier continu op blijven aanpassen.